BUTiH - Strona główna
Certyfikaty i nagrody
Referencje
Projekt AITEKIN
Przemysł cukrowniczy
Przemysł paszowy
Przemysł młynarski
Paliwo ekologiczne
Kontakt
 
 
 


Projekt badawczy AITEKIN

W dniach 27-28 stycznia 2006 w Poznaniu odbyło się spotkanie uczestników międzynarodowego projektu badawczego AITEKIN, którego celem jest połączenie technik i oprogramowania nowoczesnych reaktorów do kinetycznej analizy procesów w przemyśle chemicznym. Gospodarzem spotkania był polski uczestnik projektu - Biuro Usług Technicznych i Handlu.

Idea podjęcia projektu AITEKIN wiąże się z rolą reaktorów jako podstawowych członów instalacji produkcyjnych, obejmujących również aparaty i urządzenia dla innych operacji jednostkowych. Do obliczeń i optymalizacji procesów, zarówno w stanach ustalonych jak i przejściowych, są obecnie dostępne programy symulacyjne. Programy takie tylko w ograniczonym stopniu wspomagają obliczenia reaktorów, gdyż użytkownik musi sam podać najważniejsze elementy opisu reakcji chemicznych. Wymaga to specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, a niekiedy również zdobycia danych doświadczalnych, co wiąże się ze znaczną pracochłonnością i dużymi kosztami. Trudności te można złagodzić korzystając z nowoczesnych narzędzi identyfikacji kinetyki reakcji i kontroli ich przebiegu. Jednym z takich narzędzi jest reaktor rurowy z wyposażeniem, umożliwiającym eksperymenty kinetyczne przy zmiennej temperaturze i zmiennym strumieniu masy substratów (TSR - Temperature Scanning Reactor; pomysłodawcą i autorem patentów z tego zakresu jest Bohdan Wojciechowski, emerytowany profesor kanadyjskiej uczelni Queens University, obecnie zamieszkały w USA). Niezbędnym uzupełnieniem TSR jest oprogramowanie do przetwarzania danych eksperymentalnych. Oprogramowanie to może dodatkowo, przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji, wspomagać identyfikację mechanizmu reakcji i kompletowanie danych do projektowania przemysłowej wersji reaktora.

Celem projektu AITEKIN jest praktyczna realizacja przedstawionej idei. Główne etapy działania polegają na opracowaniu, uruchomieniu i wypróbowaniu laboratoryjnego reaktora rurowego do eksperymentów kinetycznych przy zmiennej temperaturze i zmiennym strumieniu masy substratów, programu do automatycznego generowania schematu reakcji z wykorzystaniem teorii grafów i opcją wykorzystania wiedzy eksperta do uproszczenia schematu, translatora zamieniającego symboliczny zapis reakcji chemicznych na zapis algebraiczny potrzebny do dalszych operacji przetwarzania danych, programu do identyfikacji schematu reakcji w oparciu o przetwarzanie danych pomiarowych uzyskanych z eksperymentów kinetycznych, wraz z analizą wrażliwości oraz programu generującego model symulacyjny działania reaktora przemysłowego, do wykorzystania w symulacji procesu produkcyjnego.

Projekt AITEKIN jest zorganizowany według modelu Cooperative Research Project i finansowany ze środków 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Rozpoczęte w 2004 r. prace zostaną zakończone w maju 2006 r. Obok BUTiH, partnerami konsorcjum wykonawczego, koordynowanego przez firmę Technosind (Włochy) są: firmy Polimeri Europa (Włochy), University of Manchester (Wielka Brytania) i brytyjski oddział znanej firmy UOP (USA) oraz EVECO Brno (Republika Czeska), Firth Executive (Wielka Brytania) i Nova Systems Roma (Włochy). Konsultacje naukowe dla BUTiH zapewnia Centrum Doskonałości CERED w Szkole Nauk Technicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku. Bliższe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej http://www.cpi.umist.ac.uk/aitekin.

 
   

 

bestgroup.pl - strony internetowe
Home | Firma | Certyfikaty i nagrody | Referencje | Altekin | Kontakt | Polityka prywatności
Przemysł cykrowniczy
| Przemysł paszowy | Przemysł młynarski | Paliwa ekologiczne